IDEA KIELCE: Hackathon Kielce

Q&A – Najczęściej zadawane pytania

Czym jest hackathon?

Hackathon, to 2-dniowy maraton programistyczny koncentrujący się na tematyce miejskiej. W trakcie hackathonu 3-osobowe zespoły złożone przede wszystkim z programistów (ale również z innych osób zajmujących się rozwojem oprogramowania np. analityków, grafików czy ekspertów dziedzinowych), przy wsparciu doświadczonych mentorów, starają się znaleźć twórcze rozwiązanie różnorodnych problemów miejskich, wykorzystując przy tym technologie i udostępnione przez organizatora bazy danych. Zwykle w efekcie powstają różnorodne aplikacje, często mobilne. Najlepsze aplikacje i pomysły są nagradzane.

Jakie są główne założenia Hackaton Idea Kielce?

Głównym założeniem Hackathon Idea Kielce jest stworzenie aplikacji mobilnych skupiających się za znalezieniu rozwiązań dla istniejących problemów i poprawa jakości życia mieszkańców. Aplikacja powinna dotyczyć jednego z poniższych zagadnień lub łączyć kilka z nich:

  • Przestrzeń miejska (dostępność miejsc i przestrzeni dla mieszkańców, krajobraz miejski, reklamy w mieście, przestrzeń publiczna);
  • Środowisko (odnawialne źródła energii, energia słoneczna, ochrona powietrza, zieleń);
  • Mobilność i elektromobilność (transport i komunikacja publiczna, przemieszczanie się po mieście, bike i car-sharing);
  • Komunikacja społeczna– współpraca (konsultacje społeczne, powiadamianie o wydarzeniach w mieście, praca w grupie, społeczny sharing).

Ilu członków może liczyć zespół?

W Hackathonie biorą udział zespoły 3-osobowe.

Czy można zgłosić się indywidualnie?

Nie. Hackathon to konkurs dla zespołów przede wszystkim ze względu na znaczącą ilość pracy, która wiąże się z przygotowaniem aplikacji. Jest też formą rozwoju umiejętności wspólnego działania i pracy w grupie.

Czy w hackathonie biorą udział tylko osoby umiejące programować?

Nie. Poza programistami w skład zespołu wchodzi często grafik, osoba która wymyśla funkcjonalności czy prezentuje aplikację. Zespoły interdyscyplinarne zwykle przygotowują najlepsze prace. Należy pamiętać również o tym, jak ważna jest prezentacja aplikacji – uczestnicy będą mieli kilka minut, żeby przekonać do swojego pomysłu Jury.

Dlaczego warto wziąć udział w hackathonie?

Udział w hackathonie to z jednej strony możliwość zrealizowania swoich pomysłów na poprawę jakości życia w mieście, możliwość sprawdzenia i rozwoju swoich umiejętności i poznania ciekawych ludzi a z drugiej to szansa na zaprezentowanie się przed wiodącymi firmami informatycznymi działającymi w Kielcach oraz w skali ogólnopolskiej. Z najlepszymi zespołami miasto Kielce nawiąże współpracę i wdroży przygotowane aplikacje.

Na jakim sprzęcie komputerowym pracują uczestnicy?

Zespoły pracują na własnym sprzęcie komputerowym – komputerach stacjonarnych, laptopach i innych niezbędnych urządzeniach, jeśli zespół uzna je za potrzebne (np. tablety graficzne). Miasto Kielce zapewnia miejsce pracy, prąd i dostęp do szybkiego Internetu.

Ile potrwa Hackathon Idea Kielce?

Hackathon trwać będzie ok 40 godzin non-stop.

Jaki jest plan Hackathon Idea Kielce?

Dzień I

8:00-9:00 – Rejestracja uczestników przy kawie, możliwość instalacji sprzętu komputerowego

9:00 – Otwarcie hackathonu (wypowiedzi organizatorów i partnerów)

9:30 -11:00 – Generowanie pomysłów i uzgodnienie projektów z mentorami

11:00-13:00 – Praca w zespołach

13:00-14:00 – Ciepły posiłek

14:00-18:00 – Praca w zespołach

18:00-19:00 – Ciepły posiłek

19:00- 23:00 – Praca w zespołach

23:00 nocna pizza

Dzień II

0:00-9:00 – Praca w zespołach

9:00-9:30 – Śniadanie

9:30-15:00 – Praca w zespołach

15:00-16:00 – Finalizacja projektów

16:00 – Prezentacja projektów

16:30-18:30 – Obrady Jury zakończone ogłoszeniem wyników i rozdaniem nagród

(w między czasie lunch)

Czy podczas hackathonu można spać?

Oczywiście, zapewniona zostanie strefa chillout z pufami i materacami.

Czy w hackathonie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie?

Nie tylko. W hackathonie mogą również wziąć udział osoby niepełnoletnie, ale pod opieką nauczyciela lub opiekuna.

Czy udział w hackathonie jest płatny?

Nie. Udział w hackathonie jest całkowicie bezpłatny dla uczestników.

Gdzie odbędzie się hackathon?

Hackathon odbędzie się w Targach Kielce,Hala G ul. Zakładowa 1

W jakim języku należy programować aplikacje?

Uczestnicy mają pełną dowolność w dobieraniu sobie metod oraz narzędzi budowania aplikacji. Zdarza się, że podczas hackathonów występują zespołu nieprogramujące, które mają pomysł na aplikację i tworzą jej makietę.

Czy uczestnicy pracują samodzielnie?

Tak, ale podczas trwania wydarzenia będą mogli korzystać z wiedzy i doświadczenia mentorów – doświadczonych specjalistów i ekspertów zarówno z zakresu zakresu architektury i tworzenia aplikacji, środowisk programistycznych, zarządzania projektem, jak i strony biznesowej.

Jakie dane będą mogli wykorzystywać uczestnicy Hackatonu?

Miasto Kielce udostępni ogromną liczbę zbiorów danych w formie elektronicznej (przede wszystkim jako bazy danych). Oprócz tego uczestnicy mogą wykorzystywać wszystkie legalne, ogólnodostępne zbiory danych. Szczegółowa lista dostępnych danych będzie dostępna na stronie www hackathonu.

Czy liczba miejsc jest ograniczona?

Tak. Liczba miejsc dla Uczestników jest ograniczona. O dopuszczeniu do udziału decyduje kolejność zgłoszeń.

Czy uczestnicy muszą zapewnić sobie wyżywienie?

Nie. Pełne wyżywienie zapewnia miasto Kielce.

Na jakiej podstawie będą oceniane prace?

Kryteriami oceny będą:

  • innowacyjność;
  • społeczna użyteczność;
  • potencjał biznesowy;
  • design i funkcjonalność;
  • łatwość wdrożenia.
plik foto id: 1400826025
Realizacja projektów pilotażowych w zakresie inteligentnych miast współtworzonych przez mieszkańców
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
„System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” Umowa o dotację nr DPT/BDG-II/POPT/147/19