14 maja 2018

Q&A – Najczęściej zadawane pytania

 • Czym jest hackathon?

Hackathon, to 2-dniowy maraton programistyczny koncentrujący się na tematyce miejskiej. W trakcie hackathonu 3-osobowe zespoły złożone przede wszystkim z programistów (ale również z innych osób zajmujących się rozwojem oprogramowania np. analityków, grafików czy ekspertów dziedzinowych), przy wsparciu doświadczonych mentorów, starają się znaleźć twórcze rozwiązanie różnorodnych problemów miejskich, wykorzystując przy tym technologie i udostępnione przez organizatora bazy danych. Zwykle w efekcie powstają różnorodne aplikacje, często mobilne. Najlepsze aplikacje i pomysły są nagradzane.

 

 • Jakie są główne założenia Hackaton Idea Kielce?

Głównym założeniem Hackathon Idea Kielce jest stworzenie aplikacji mobilnych skupiających się za znalezieniu rozwiązań dla istniejących problemów i poprawa jakości życia mieszkańców. Aplikacja powinna dotyczyć jednego z poniższych zagadnień lub łączyć kilka z nich:

 • Przestrzeń miejska (krajobraz miejski, reklamy w mieście, przestrzeń publiczna, dostępność miejsc i przestrzeni dla mieszkańców);
 • Energia (monitorowanie zużycia i oszczędzanie energii, odnawialne źródła energii, energia słoneczna);
 • Bezpieczeństwo (bezpieczeństwo w szkołach, bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej, bezpieczeństwo ruchu drogowego);
 • Mobilność i elektromobilność (transport i komunikacja publiczna, przemieszczanie się po mieście, bike i car-sharing);
 • Komunikacja społeczna – współpraca (konsultacje społeczne, powiadamianie o wydarzeniach w mieście, praca w grupie).

 

 • Ilu członków może liczyć zespół?

W Hackathonie biorą udział zespoły 3-osobowe.

 

 • Czy można zgłosić się indywidualnie?

Nie. Hackathon to konkurs dla zespołów przede wszystkim ze względu na znaczącą ilość pracy, która wiąże się z przygotowaniem aplikacji. Jest też formą rozwoju umiejętności wspólnego działania i pracy w grupie.

 

 • Czy w hackathonie biorą udział tylko osoby umiejące programować?

Nie. Poza programistami w skład zespołu wchodzi często grafik, osoba która wymyśla funkcjonalności czy prezentuje aplikację. Zespoły interdyscyplinarne zwykle przygotowują najlepsze prace. Należy pamiętać również o tym, jak ważna jest prezentacja aplikacji – uczestnicy będą mieli kilka minut, żeby przekonać do swojego pomysłu Jury.

 

 • Dlaczego warto wziąć udział w hackathonie?

Udział w hackathonie to z jednej strony możliwość zrealizowania swoich pomysłów na poprawę jakości życia w mieście, możliwość sprawdzenia i rozwoju swoich umiejętności i poznania ciekawych ludzi a z drugiej to szansa na zaprezentowanie się przed  wiodącymi firmami informatycznymi działającymi w Kielcach oraz w skali ogólnopolskiej. Z najlepszymi zespołami miasto Kielce nawiąże współpracę i wdroży przygotowane aplikacje.

 

 • Na jakim sprzęcie komputerowym pracują uczestnicy?

Zespoły pracują na własnym sprzęcie komputerowym – komputerach stacjonarnych, laptopach i innych niezbędnych urządzeniach, jeśli zespół uzna je za potrzebne (np. tablety graficzne). Miasto Kielce zapewnia miejsce pracy, prąd i dostęp do szybkiego Internetu.

 

 • Ile potrwa Hackathon Idea Kielce?

Hackathon trwać będzie ok 40 godzin non-stop.

 

 • Jaki jest plan Hackathon Idea Kielce?

Dzień I

8:00-9:00 – Rejestracja uczestników przy kawie, możliwość instalacji sprzętu komputerowego

9:00 – Otwarcie hackathonu (wypowiedzi organizatorów i partnerów)

9:30 -11:00 – Generowanie pomysłów i uzgodnienie projektów z mentorami

11:00-13:00 – Praca w zespołach

13:00-14:00 – Ciepły posiłek

14:00-18:00 – Praca w zespołach

18:00-19:00 – Ciepły posiłek

19:00- 23:00 – Praca w zespołach

23:00 nocna pizza

 

Dzień II

0:00-9:00 – Praca w zespołach

9:00-9:30 – Śniadanie

9:30-15:00 – Praca w zespołach

15:00-16:00 – Finalizacja projektów

16:00  – Prezentacja projektów

16:30-18:30 – Obrady Jury zakończone ogłoszeniem wyników i rozdaniem nagród

(w między czasie lunch)

 

 • Czy podczas hackathonu można spać?

Oczywiście 😊 Zapewniona zostanie strefa chillout z pufami i materacami.

 

 • Czy w hackathonie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie?

Nie tylko. W hackathonie mogą również wziąć udział osoby niepełnoletnie, ale pod opieką nauczyciela lub opiekuna.

 

 • Czy udział w hackathonie jest płatny?

Nie. Udział w hackathonie jest całkowicie bezpłatny dla uczestników.

 

 • Gdzie odbędzie się hackathon?

Hackathon odbędzie się w Targach Kielce.

 

 • W jakim języku należy programować aplikacje?

Uczestnicy mają pełną dowolność w dobieraniu sobie metod oraz narzędzi budowania aplikacji. Zdarza się, że podczas hackathonów występują zespołu nieprogramujące, które mają pomysł na aplikację i tworzą jej makietę.

 

 • Czy uczestnicy pracują samodzielnie?

Tak, ale podczas trwania wydarzenia będą mogli korzystać z wiedzy i doświadczenia mentorów – doświadczonych specjalistów i ekspertów zarówno z zakresu zakresu architektury i tworzenia aplikacji, środowisk programistycznych, zarządzania projektem, jak i strony biznesowej.

 

 • Jakie dane będą mogli wykorzystywać uczestnicy Hackatonu?

Miasto Kielce udostępni ogromną liczbę zbiorów danych w formie elektronicznej (przede wszystkim jako bazy danych). Oprócz tego uczestnicy mogą wykorzystywać wszystkie legalne, ogólnodostępne zbiory danych. Szczegółowa lista dostępnych danych będzie dostępna na stronie www hackathonu.

 

 • Czy liczba miejsc jest ograniczona?

Tak. Liczba miejsc dla Uczestników jest ograniczona. O dopuszczeniu do udziału decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 • Czy uczestnicy muszą zapewnić sobie wyżywienie?

Nie. Pełne wyżywienie zapewnia miasto Kielce.

 

 • Na jakiej podstawie będą oceniane prace?

Kryteriami oceny będą:

 • innowacyjność;
 • społeczna użyteczność;
 • potencjał biznesowy;
 • design i funkcjonalność;
 • łatwość wdrożenia.

 

< Powrót do strony głównej