Jury Hackathonu Idea Kielce

 

Waldemar Cichacz

Członek zarządu Altar Sp. z o.o. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doświadczony manager. Od ponad 20 lat sprawuje funkcje zarządcze w spółkach z różnych branży.

Od kilku lat związany jest z Altar, dostawcą systemów informatycznych. Odpowiada za obszary związane z produkcją oprogramowania, wdrożeniami i sprzedażą rozwiązań IT.

 

 

 

 

 

Piotr Dwurnik

 

Członek Zarządu P.T. „Łysogóry” Sp. z o.o. Absolwent Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach oraz podyplomowych studiów menedżerskich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Zarządzał nieruchomościami w P.T. „Łysogóry” oraz był odpowiedzialnym za pozyskanie i rozliczenie dotacji UE oraz modernizację i rozbudowę Hotelu „Łysogóry” (BEST WESTERN Grand Hotel). Od 2008 roku pełni funkcję dyrektora spółki oraz członka zarządu w Przedsiębiorstwie Turystycznym „Łysogóry”.

 

 

 

Robert Zaborski

 

Dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego Przewozów Regionalnych sp. z o.o. Absolwent studiów i kursów z rachunkowości zarządczej, marketingu i zarządzania (Akademia Leona Koźmińskiego i Audencia Business School, Nantes, Francja), logistyki i transportu (certyfikat ECBL), audytu wewnętrznego (z uprawnieniami pełnomocnika zarządu ds. zarządzania systemami bezpieczeństwa w transporcie kolejowym).

 

 

 

 

Wojciech Wąsik

 

Menedżer, lider a przede wszystkim pasjonat metodyk zwinnych z silnym zapleczem technicznym.
Posiada ponad 8 lat doświadczenia w realizacji projektów komercyjnych i badawczo-rozwojowych w sektorze przemysłowym zdobyte zarówno podczas pracy w startupach jak i dla dużych organizacji. Specjalizuje się w rozwoju produktów i rozwiązań opartych o przetwarzanie dużych zbiorów danych i IoT oraz w budowaniu interdyscyplinarnych zespołów.

 

 

 

 

Agnieszka Ceglińska-Ganczar

 

Dyrektor Wydziału Systemów Zarządzania i Usług Informatycznych. Auditor systemów zarządzania. Koordynator odpowiedzialny za wdrożenie i doskonalenie w Urzędzie Zintegrowanego Systemu Zarządzania opartego na integracji Systemu Zarządzania Jakością, Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i wymogów Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym.

 

 

 

 

 

Filip Pietrzyk

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Od 12 lat Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji w Urzędzie Miasta w Kielcach.
Entuzjasta miejskich systemów informacji przestrzennej, a prywatnie gier komputerowych.

 

 

 

 

Jadwiga Skrobacka

 

Mgr inż. arch. krajobrazu z doświadczeniem projektanta i planisty urbanistycznego, wykładowcy z zakresu zarządzania środowiskiem i zrównoważonym rozwojem miast. Wieloletni pracownik Urzędu Miasta w Kielcach, w wydziałach odpowiedzialnych za środowisko i rozwój miasta, obecnie – Kierownik Biura Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem w Wydziale Systemów Zarządzania i Usług Informatycznych.

 

 

 

 

Janusz Koza

 

Sekretarz Miasta Kielc. Z wykształcenia historyk. Poseł KPN I i II kadencji. W latach 1998-2002 – Dyrektor Generalny Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Od listopada 2002 r. Sekretarz Miasta Kielce. Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

 

 

 

 

 

Dariusz Dubielis

 

Dyrektor Informatyki VIVE Group. Doświadczony projektant systemów informatycznych, twórca i liderem zespołów analitycznych, projektowych, programistycznych i wdrożeniowych, twórca nowoczesnych narzędzi informatycznych wspierających biznes. Od wielu lat współpracuje jako konsultant z wiodącymi firmami technologicznymi takimi jak IBM, ORACLE, HP, MICROSOFT i firmami doradczymi: Deloitte, PwC, KPMG.

 

 

 

 

Janusz Dreziński

 

Od ponad 14 lat związany z branżą IT. Przeszedł zawodową drogę od programisty do Managera. Uczestniczył w tworzeniu oprogramowania dla branż: finansowej (m.in. dla banków oraz TFI), energetycznej, kolejowej oraz medycznej. Jest pomysłodawcą gier mobilnych oraz dedykowanych aplikacji mobilnych dla Klientów Biznesowych. Obecnie, w firmie Onwelo s.a., jest kompleksowo odpowiedzialny za funkcjonowanie oddziału w Kielcach.

 

 

 

 

Szymon Ciupa

 

Ma ponad 10-letnie doświadczenie we wspieraniu administracji samorządowej we wdrażaniu inteligentnych technologii. Specjalizuje się m. in. w tematyce cyfrowej gospodarki przestrzennej i zastosowaniu danych przestrzennych do oceny wydajności miasta. Realizował projekty smart city, GIS, e-administracji oraz analizy i wizualizacji danych. Wykładowca i autor bloga smartcity-expert.eu

 

 

 

 

 

Andrzej Sambura

 

Posiada szerokie doświadczenie inżynierskie, naukowo-badawcze i menedżerskie w dziedzinie technologii informatycznych, CAD, GIS i infrastruktury informacji przestrzennej. Wykładał na wielu uniwersytetach i uczelniach w Polsce i za granicą. Ekspert międzynarodowy (m.in. Banku Światowego) w zakresie systemów informatycznych.

 

 

 

 

 

Michał Kołodziejski

 

Ekspert z ponad 15-letnim doświadczeniem w projektowaniu i wytwarzaniu oprogramowania. Specjalizuje się w efektywnym wykorzystaniu metodyk zwinnych, optymalizacji i podnoszeniu jakości oprogramowania. Ewangelista zasad „czystego kodu”. Specjalizuje się w projektach z obszaru Big Data.

 

 

Marcin Goss

 

Menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem w sektorze IT. Specjalista w zarządzaniu projektami, programami oraz portfelem projektów. Z powodzeniem realizował projekty dla podmiotów z rynku telekomunikacyjnego, ubezpieczeniowego, energetycznego, a ostatnio również samorządowego.

 

 

 

 

 

Patrycja Gorgoń – Wróbel

 

Radca prawny, Prawnik Kancelarii BWHS. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowego Prawa Nowoczesnych Technologii na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Ekspert w zakresie prawa zamówień publicznych, pełnomocnik występujący przed Krajową Izbą Odwoławczą. Specjalistka w obszarze prawa autorskiego oraz prawa nowych technologii, jak również w obsłudze prawnej kontraktów budowlanych.

 

 

 

< Powrót